Asbestsanering i Stockholm – en livsviktig åtgärd

21 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Asbestsanering är en av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, särskilt i en storstadsregion som Stockholm med dess många äldre fastigheter. Materialet asbest var vanligt förekommande i byggnadsmaterial fram till 1980-talet och är känd för att vara extremt skadligt för människors hälsa. När asbestmaterial åldras eller störs, kan de frigöra farliga fibrer i luften som andas in. Därför är professionell asbestsanering i Stockholm inte bara en fråga om fastighetsskötsel, utan framför allt en fråga om hälsa och säkerhet.

Vad är asbest och varför är sanering nödvändig?

Asbest är en grupp av mineraler som på grund av dess hållbarhet och värmebeständig egenskaper var populärt inom byggindustrin för isolering, takmaterial och andra konstruktionselement. Dess fibrer kan dock orsaka allvarliga sjukdomar, inklusive asbestos, lungcancer och mesoteliom, oftast efter lång tids exponering. I Sverige är det lag på att alla byggnader som uppförts före 1990 måste genomgå en asbestinventering innan renoveringar eller rivningar påbörjas. Sanering av asbest kräver specialkunskap och -utrustning för att säkerställa att fibrerna inte sprids i miljön. I Stockholm, där många byggnader är gamla och behöver underhåll, är det av högsta vikt att fastighetsägare anlitar kvalificerade asbestsaneringsföretag för att hantera detta farliga material säkert och effektivt.

asbestsanering i Stockholm

Identifiering och riskbedömning

Innan en asbestsanering i Stockholm kan genomföras måste en professionell besiktning av den aktuella fastigheten utföras. Det är viktigt att identifiera var asbesten finns och i vilket skick den är. Detta innebär att ta prover från misstänkta material och analysera dem i laboratorium. Utifrån resultaten görs sedan en riskbedömning, där man väger in möjligheterna för asbestfibrer att frigöras i luften. Har man en fastighet i Stockholm som behöver saneras utgör detta första steget i processen. Det är essentiellt att detta utförs av certifierade experter som kan sin asbest och förstår hur man säkrast hanterar den. Med tanke på hälsoriskerna och lagstiftningen kring asbest är det inget att slarva med.

Att hantera asbest säkert

Asbestsanering är en komplex process som kräver teknisk expertis och strikt följsamhet till säkerhetsprotokoll. Efter en noggrann planering av saneringsarbetet, inklusive säkerhetsåtgärder och avfallshantering, påbörjas själva saneringen. Arbetsområdet inskränkes och slutstängs så att inga fibrer kan läcka ut, och professionellt utbildade sanerare använder sedan skyddsutrustning och speciella filtreringssystem för att ta bort asbesten. Under hela processen är det av yttersta vikt att minimera riskerna för saneringspersonalen och förhindra kontaminering av omgivningen. Efter avslutad sanering måste området dekontamineras och allt asbesthaltigt avfall transporteras och hanteras enligt strikta regler för att säkerställa att det inte utgör något hot mot människor eller miljö.

Fler nyheter